YLÄKOULU

Tenetin koulussa Vuokatissa urheiluakatemiatoiminta on valinnaisaineena ja see on tarkoitettu urheilua harrastaville nuorille. Urheiluakatemiatuntien toiminta on yleisvalmennusta, joten nuoren omalla lajilla ei ole väliä. Pääasia on, että nuori on motivoitunut ja haluaa kehittyä urheilijana.

Monipuolista ja hauskaa yleistaitovalmennusta tasapainotaidoissa, liikkumistaidoissa ja välineenkäsittelytaidoissa. Urheilijaksi kasvaminen vaatii myös monien ominaisuuksien kuten nopeuden, voiman, kestävyyden ja liikkuvuuden kehittämistä. Lisäksi kiinnitämme huomioita ravitsemukseen, unen ja levon seurantaan, kehon huoltoon ja psyykkiseen kehittymiseen hyödyntäen Kasva urheilijaksi -kirjoja. Toimintaa ohjaa Suomen olympiakomitean suositukset yläkoulun yleisvalmennuksesta 

Urheiluakatemiatunteja on 8. ja 9. luokilla kaksi kertaa viikossa kaksi tuntia kouluajalla, ja lisäksi on kerhotunteja kouluajan ulkopuolella.

Hakeminen Tenetin koulun urheiluakatemiatoimintaan tapahtuu valinnaisaineiden valintakortilla, jonka saa oppilaanohjaajalta 7. luokan keväällä. Valinnaisaineiden valinnasta tai vaihtamisesta kannattaa aina ottaa ensin yhteyttä oppilaanohjaajaan ja rehtoriin.

Rehtori Riitta Lankinen, puh. 044 750 2801, riitta.lankinen@sotkamo.fi
Oppilaanohjaaja Sari Aho, puh. 044 750 2005, sari.aho@sotkamo.fi
Oppilaanohjaaja Petteri Lukkari, puh. 044 750 2006, petteri.lukkari@sotkamo.fi
UA ryhmien opettaja Virpi Kemppainen, p. 040-7176 834, virpi.kemppainen@sotkamo.fi

 

YLÄKOULULEIRITYS

Nyt sinulla nuori urheilija on mahdollisuus osallistua leireille ilman, että tarvitsee olla pois koulusta. Tältä sivulta löydät tarvittavat tiedot yläkoululeiritykseen hakemisesta.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia järjestää yläkoululeiritystä siten, että urheilija majoittuu, tekee harjoitukset ja iltapäivällä koulutehtävät opetuksesta vastaavan johdolla VuokattiSportilla. Leirejä on vuoden mittaan yhteensä 3-5, joista osa voi olla kesällä (lumilajit) ja pääosa kouluvuoden aikana. Leirit ovat kestoltaan kuuden vuorokauden mittaisia. Ne alkavat sunnuntaina ja päättyvät lauantaina. Kaikki hakulomakkeet löytyvät sivun alaosasta.

LISÄTIETOA HAKEMISESTA LEIRITYKSEEN LAJEITTAIN

Yleistä

Majoitus
Leiriläiset majoittuvat VuokattiSportilla hotellitason kahden/kolmen hengen huoneissa.

Hinta
Leirin hinta on 70,00 €/vrk sisältäen majoituksen, opetuksen ja valmennuksen lisäksi aamupalan, lounaan, päivällisen ja iltapalan VuokattiSportilla. Materiaaleista tulee erillinen maksu.

Opiskelu
Leiriläiset opiskelevat kouluasioiden vastuuhenkilön johdolla 1,5-3 tuntia iltapäivisin VuokattiSportilla. Kokeiden tekeminen on myös mahdollista leirien aikana. Opiskeluasioissa voi olla yhteydessä suoraan opiskelu.ylakoululeiri@vrua.fi 

Harjoitukset
Päivässä on 2-3 harjoitusta, jotka pitävät sisällään lajiharjoittelua ja oheisharjoituksia (nopeus, voiman tekniikat, motoriikka, taito, huoltava). Lisäksi leirillä on aina 1-3 luentoa leirin teemoihin liittyen. Valmennuksesta vastaa Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmentajat.

Hakijoiden tulee olla 7.-9. luokan oppilaita. Ryhmäkoko on lajeittain 10–15 urheilijaa.

Yläkoululeirityksen lomakkeet:

TOINEN ASTE

YLEISOHJEET JA PÄIVÄMÄÄRÄT

Hakeminen 2. asteen oppilaitoksiin tapahtuu yhteishaussa opintopolku.fi -sivuston kautta.

Hakuaika on 23.2. – 23.3.2021. Päättyy tiistaina 7.4.2021 klo 15.00.

PÄÄSYKOEPÄIVÄMÄÄRÄT LAJEITTAIN HUHTIKUUSSA 2021

Kevään 2021 yhteishaussa Sotkamon lukion urheilulinjalle ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiaan hakeneiden urheilijoiden pääsykokeet järjestetään seuraavasti:

 • Maastohiihto     20. – 21.4.2021
 • Ampumahiihto  19. – 20.4.2021
 • Pesäpallo         23. ja 26.4.2021
 • Yhdistetty         19.4.2021
 • Suunnistus.      22.4.2021
 • E-urheilu          19.4.2021
 • Muut lajit: Urheilijat kutsutaan haastatteluun ja mahdolliseen pääsykokeeseen mikäli lajiliittopisteiden osalta täyttyy minimi 2,5 pistettä.

URHEILUOPPILAITOKSIIN HAKUUN LIITTYVÄT AIKATAULUT

 • Hakuaika 23.2. – 23.3.2021. 
 • Hakulomake urheiluoppilaitokseen toimitetaan oppilaitokselle viimeistään yhteishaun päättymiseen 23.3.2021 klo 15.00 mennessä. Urheilijatietolomake
 • Urheilijoiden tiedot lähetetään lajiliittojen pisteyttäjille 9.4.2021 mennessä
 • Lajiliittojen pisteytykset takaisin oppilaitoksille 30.4.2021 mennessä
 • Huhtikuussa pääsykokeet, joihin lähetetään erillinen kutsu (ks. pääsykoepäivämäärät lajeittain sivun yläosasta)
 • Valitut opiskelijat ilmoitetaan kesäkuussa
 • Lisätiedot hakeutumisesta urheiluoppilaitoksiin

 

HAKU OPPILAITOKSITTAIN

 

SOTKAMON LUKIO

 • Sotkamon lukioon haetaan yhteishaun kautta
 • Urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää haun yhteydessä urheilijatietolomakkeen
 • Hakulomake toimitetaan Sotkamon lukiolle hakuajan päättymiseen mennessä (Markkinatie 1, 88600 SOTKAMO) Sotkamon lukion yhteystiedot
 • Liitä mukaan kopio viimeisestä joulutodistuksestasi
 • Urheilulukioon valinnan minimikriteerit ovat lajiliittopisteet 2,5, pääsykokeet (oppilaitospisteet) 2,5 ja lukuaineiden sekä liikuntanumeron keskiarvo 7,5

Sotkamon lukion nettisivut

KAINUUN AMMATTIOPISTO

Opiskelupaikan saatuaan urheilija rakentaa yhdessä kyseisen oppilaitoksen edustajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja neuvottelee muista mahdollisista joustotarpeista.

VARUSMIES

KAINUUN PRIKAATI

Hae urheilijaksi Kainuun prikaatiin! Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian Kainuun prikaatin valmennusryhmiin haetaan erillisellä hakulomakkeella. Akatemiaurheilijaksi hyväksytään pääsykokeiden perusteella tavoitteellinen ja motivoitunut urheilija, joka tähtää kansalliselle tai kansainväliselle huipulle. Tammikuussa palvelukseen astuvat täyttävät sähköisen hakulomakkeen 15.12. ja heinäkuussa palvelukseen astuvat 15.6. mennessä. Urheilukoulutoiminnan lumilajeihin haetaan puolestaan erikoisjoukkohaun kautta 31.8. mennessä.

Hakupäivämäärät joka vuosi
Urheiluakatemian valmennusryhmiin:
Tammikuun saapumiserään 15.12. mennessä
Heinäkuun saapumiserään 15.6. mennessä
Urheilukoulutoiminnan lumilajeihin 31.8. mennessä

Lomakkeet
Hakulomake urheiluakatemian valmennusryhmiin
Hakulomake urheilukoulutoiminnan lumilajeihin

Lisätietoa:
Urheilukoulusta
Urheilijana Kainuun prikaatissa

Yhteystiedot:
Liikuntakasvatusupseeri, yliluutnantti Ville Kotikumpu ville.kotikumpu@mil.fi, p. 0299 451 136
Valmennuksen johtaja, Vesa Mäkipää, vesa.makipaa@vrua.fi, p. 045 113 3008

KORKEA-ASTE

HAKU VUOKATTI-RUKA URHEILUAKATEMIAURHEILIJAKSI

Haku on tarkoitettu tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille: ammattiurheilijoille, urheilun ja opiskelun tai työn ja urheilun yhdistäville urheilijoille.

Haku on jatkuva ja tapahtuu oheisen linkin kautta: Hakulomake

Kaksoisuran tavoitteena on mahdollistaa korkea-asteella harjoittelu parhaissa olosuhteissa ja valmennuksessa. Alueellisesti vahvaa yhteistyötä tehdään Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian Vuokatin yksikön ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikköön on mahdollista hakeutua ns. muuntokoulutuksen tai Jyväskylän yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun liikuntateknologian koulutus huippu-urheilijoille –hankkeen kautta. JYU liikuntateknologian sivuille

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on opiskelualasta riippuen mahdollista suorittaa ns. akatemiaopintoja 5–15 opintopisteen verran. Kajaanin ammattikorkeakoulussa on mahdollista tehdä päiväopintoja ja erittäin joustavia monimuoto-opintoja. KAMK-sivuille

VuokattiSport ja Savonia ammattikorkeakoulu järjestää yhteistyössä fysioterapeutti (AMK) koulutusta Vuokatissa, lisätietoa täältä.

Vuokatti-Ruka urheiluakatemialla on yhteistyöoppilaitoksia Joensuussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Mikäli alueellisista oppilaitoksista ei löydy sinua kiinnostavaa opintopolkua, ota yhteyttä urheiluakatemian kaksoisuravastaaviin yhteystietojen ja yhteistoiminnan selvittämiseksi urheiluakatemian yhteistyöoppilaitoksissa.

Hyödyntääksesi akatemiaopintoja Kajaanin ammattikorkeakoulussa toimi seuraavasti:

 1. Urheilija hakeutuu haluamaansa oppilaitokseen opintopolku.fi – sivuston kautta.
 2. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen urheilija hakeutuu Vuokatti-Ruka urheiluakatemiaan oheisella sähköisellä hakulomakkeella
 3. Vuokatti-Ruka urheiluakatemia päättää hyväksytyistä ja toimittaa listan valmennettavista oppilaitokseen
 4. Urheilija ottaa yhteyttä oman alansa opintojen ohjaajaan ja sopii urheiluakatemiaopintojen tekemisestä
 5. Urheilija ottaa yhteyttä Vuokatti-Ruka urheiluakatemian yhteyshenkilöön (Vesa Mäkipää) opintojen suorittamiseksi
 6. Akatemian yhteyshenkilö ilmoittaa oppilaitokselle opintojen suorittamisesta
 7. Oppilaitoksen yhteyshenkilö merkitsee opintorekisteriin hyväksi luetut opinnot

Kaksoisuravastaavat:
Vesa Mäkipää
Juha Toivo

Urheiluakatemiaurheilijaksi valinnan kautta olet oikeutettu erikseen sovittuihin palveluihin ja mahdolliseen valmennukseen.

VALINTAKRITEERIT

Yksilölajit: SM-kilpatason urheilija
Joukkuelajit: Divari- tai juniori SM-tason urheilija

Valinnat tekee Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian valmennuksen johtaja yhteistyössä lajivalmentajien kanssa

Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Kauppa

©Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia | Powered by Kaswe